.

Yorumlar

Sayfa 13

Medeni sosyal ve kültürel bir ihtiyaç olan Who's Who neşriyatını Türkiye'ye adapte edebilmek büyük bir başarı.
R. Murat Oğuz

Yeni tanıştığım ve/veya tanışmayı planladığım kişiler hakkında ayrıntılı bilgiyi bulabiliyorum. Kişi ansiklopedide yer almamışsa kendisi hakkında eksik bilgi sahibi oluyorum.
Prof.Dr. Yavuz Okan

Yaptığınız çalışmaların sürekliliğinde göstermiş olduğunuz ciddi ve saygın özene teşekkür ederim ve sizleri kutlarım.
Aynur Okay

Biyografi bilgisi için güncel olarak ilk başvurulacak emek verenlerin kutlanması gereken Türkiye'miz için çağdaş bir yapıt.
Doç.Dr.İbrahim Nezih Oktar

İlk günden beri izleyebildiğim fevkalade olumlu bir çizgide olan Who's Who in Turkey'i candan kutlarım.
Ragıp Tekin Oldaç

Türkiye'de ilk defa ciddi muntazam ve titiz çalışmaya önem verdiğiniz için sizleri kutlar tebrik ederim.
Prof.Dr.Fatma Göksel Olgun

Titiz çalışmalarınızdan dolayı sizi kutlar başarınızın devamını dilerim.
Dr.Nur Omay

Büyük bir gayretle neticelendirilerek ortaya çıkarılan eser ilgililerini yürekten kutlar yurt çapında bir değer taşıdığını belirterek yetişmiş insan gücümüzü yansıttığı için yayınların devamını diler saygılar sunarım.
Ali Galip Onat

Türkiye'de bu çalışmayı başlatıp titizlikle ve başarıyla sürdürdüğünüz için tebrik ederim.
Doç.Dr.İbrahim Onur

Bilim adamlarını toplu olarak birarada görmek yararlı olmuştur.Kişilerin yapmış olduğu çalışmaları izlemek kolaylaştı. Çalışmalarımızda gerekli olacak kaynaklar için doğrudan ilgili kişiyle ilişkiye girmemiz mümkün olmuştur.
Prof.Dr.Ülgen Oskay

Türkiye'de birbirine gereksinimi olan kişiler ve kuruluşlar arasında bir köprü oluşturacağına inandığım Who's Who in Turkey uğraşınız için sizi candan kutlarım
Prof.Dr.Cemil Öğretir

Ciddi ve muntazam çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Recep Orhan Öğüt

Hizmetinizin değerli çalışmalarınızın devamı Türkiye'nin medenileşmesinin teminatıdır. KK'in dışındakiler içine içindekiler de daha uzun kolonlara girmeye çalıştıkça ülkemiz çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır.
Prof.Dr.Bülent Mimkemal Öke

Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir Ansiklopedisi şüphesiz ülkemiz yayın piyasasında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Eser hazırlanırken her aşamada gösterilen olağanüstü gayret ve titizlikten dolayı tüm emeği geçenleri kutlar teşekkürlerimi sunarım.
Doç.Dr.Gündüz Ökten

Büyük Biyografi Ansiklopediniz çıktığı günden bugüne olarak titizlik düzen ve ciddiyet konusunda basında örnek teşkil edecek bir yapıyı korudağı için sizleri tebrik ederim.
Doç.Dr.Emin Sinan Ömeroğlu

Türkiye'nin ihtiyacı imrenilecek titizlikte bir çalışma. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr.Fuat Önder

Kişilerin özgeçmişlerini bilmek onları tanımada ilk adımdır.Günümüz Türkiye'sinde Kim Kimdir bunu sağlayan temel kaynaktır.Türkiye ve Türk aydını için gerekli seçkin bir eser.
Mehmet Önder

Ansiklopediniz memleketimizde yokluğu hissedilen büyük bir yayın boşluğunu doldurmuştur. Türkiye'nin ilerleme ve gelişme sürecinde sessiz bir şekilde başarısını sürdüren kişilerin birbirini tanımasında ve uluslararası tanıtımda da aynı derecede yararlı olduğuna inanarak övgüye değer bulmaktayım. Yeni nesil içinde teşvik edici olduğu kadar zengin bir kaynak teşkil edecektir.
Muammer Öz

Büyük bir eser başırılı ve çok yararlı bir çalışma.
Prof.Dr.Özcan Özal

Başarılar Dilerim.
Prof. Dr.Hikmet Özbek

Türkiye gerçek bir boşluğu dolduran bu ciddi çalışmanızda uzun yıllar başarılar diliyorum.
Oğuz Özbek

Çok itinalı ve örnek bir çalışmanın ürünü.
Prof.Dr.Abdülkadir Özcan

Sevgi Özen ve Özveri ile yürütülen bir çalışma. Uzun ve titiz bir çaba sonucu hazırlanan ve Türkiye genelinde bilim sanat siyaset ve iş adamlarının çalışmaları üzerine değerli bilgiler içeren bu ansiklopedi bizlere yalnızca kendi alanımızdaki yapıtları değil diğer birçok alanda verilen yapıtları tanıma fırsatı veriyor. Değerli kişileri tanıtıyor. Yayın komitesine bu değerli hizmetlerinden ötürü sonsuz teşekkürler.
Prof.Dr.Hayriye Özden

Başarılarınızın sürekli olmasını diler kutlarım.
Yekta Güngör Özden

Fikri takipteki kararlılığınızı titizliğinizi özeninizi takdirle karşılıyorum.Başarınızın devamını diliyorum.
Rasim Özden ören
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

®

Kim Kimdir, Who's Who in Turkey, Günümüz Türkiyesinde KimKimdir tescilli markalardır.
© Copyright 1985- 2015 Mehmet Şükûn

.