..

Yorumlar

Sayfa 2

İyi bir uğraşı başarılarınızın devamını dileriz.
Edip Yaşar Alıçlı

Titiz çalışma sonunda oluşturduğunuz bu eserin internette izleme olanağınıda yaratırsanız daha faydalı olacaktır.
Doç.Dr. Ali Kemal Alimoğlu

İhtiyaç sahipleri için çok yararlı bir kaynak. Tebrikler...
Dr. Abdülkadir Alpaslan

Büyük ve güzel bir hizmet veriyorsunuz. Teşekkürler
Hasan Tolga Alpaslan

Türkiye'nin yararına ışık tutabilecek değerli bir çalışma.
Zerrin Gülây Alpaslan

İyi organize edilmiş bir çalışma.
Prof.Dr. Güven Alpay

Who's Who in Turkey çağdaş ve sistemli bir çalışmanın bir ürünüdür. Üstün bir eser olarak uluslararası iletişimde Türk biyografyacılığını örneklemektedir.
Prof.Dr. Müfit Alpmen

Bir boşluğu dolduran profesyonelce hazırlanmış ciddi bir eser
Dr. Tamer Atilla Alptekin

Gerekli ve önemli bir yayın çok ciddi bir kurum sizleri kutlarım.
Prof. Dr. Özdemir Altan

Çok olumlu. Tüm emeği geçenleri içtenlikle kutluyorum başarı dileklerimi ve saygılarımı iletiyorum.
Prof.Dr. Zühtü Ömer Altan

Türk yayıncılığındaki önemli bir işlevi üstlendiğinizden ötürü kutlarım.
Dr.Nüvit Levent Altaş

Çalışmalarınızda daha üstün başarılar dilerim.
Doç.Dr.Abdullah Altın

Dış Ülkelerdeki Who's Who ansiklopedilerini aratmayacak bir ciddiyetle çalışıldığı için yürekten kutlarım.
Esin Afşar Aral

Bir yerde tarihe geçiyoruz bizleri gelecekte de yaşatacaksınız ne güzel.
Dr.Metin Aral

Türkiye çapında çok faydalı bir çalışma yaptığınız muhakkak.
Prof.Namık Kemal Aras

Who's Who in Türkey ile ülkemizde bu konuda duyulan büyük bir boşluğu doldurmuş olduğunuza inanmaktayım. Tüm çalışmalarınızı takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. İnancım odur ki bu eseriniz gelecek kuşaklar için de önemli bir kaynak olacaktır.
Leman Ardoğan

Gerçekten başarılı, iftahar edilecek bir çalışma.
Adnan Arduman

Toplumumuz için; sevindirici güzel bir olay günümüz ve gelecekte; Elimizde bulunması gereken kişileri tanıtıcı en gerçekçi objektif belge.
Ümmehan Işık Arıburnu

Çok güzel sistematik ve disiplinli bir çalışma örneği sergilenmekte sizleri kutluyorum.
Prof. Dr. Eralp Arıkan

Başarınızı candan kutlarım.
Yusuf Ziya Arıkan

"... Akademik dikkatiniz için samimi teşekkürlerimi açıklamak isterim..."
Doç. Dr. Müh. Ergin Arıoğlu

Titiz bir çalışma ve üstün başarı ile sonuçlanan eserinizden ötürü sizleri kutlarım.
Ahmet Orhan Arıtan

Arayan bulur derler ama bu bizim şartlarımızda o kadar kolay olmuyor. Ancak Who's Who'da arayan gerçekten aradığını bulabiliyor. Kutlarım.
Eser Arkun

Titizlik başarılı bir çalışma ve parlak sonuç tebrikler.Gelecek nesillere sağlıklı araştırma kaynağı. Sabırla titizlikle hazırlanmış bir eser. Yeri kolay doldurulamaz bir basın incisi. Sonsuz başarılar...
Dr. Mehmet Ali Armutak

Türkiyemizin gelişmesine katkıda bulunan bir kısım kişilerin kimliklerini bilmek bazı projelerimiz için gene yetenekleri bulmak bakımlarından çok faydalı ve büyük bir boşluğu dolduran bir ansiklopedi olarak Günümüz Türkiye' sinde Kim Kimdir' i tebrik ederim.
Necat Kerim Arnas

Bu girişim çalışma tarzınız ve sonuç gerçekten çok güzel. İletişimin başarısını arttırıyor.
Feriâl Servet Arnas-Işık

Sahip olduğumuz değerleri biraraya toplayarak ölümsüzleştiren hedefine ulaşmış başarılı ve istikrarlı bir yayın ve yayıncılık örneği. Ülkemizde çok önemli bir açığı dolduran yayınınız için takdirlerimi ifade etmekte güçlük çekiyorum. Büyük biyografi ansiklopedisini günümüzdeki arzulanan boyutlarına titiz ve özverili çalışmalarınız ile çok kısa sürede ulaştıracağınız inancındayım. Tüm çalışanları kutlarım.
Prof.Dr.Mustafa Ercan Artan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

®

Kim Kimdir, Who's Who in Turkey, Günümüz Türkiyesinde KimKimdir tescilli markalardır.
© Copyright 1985-
2015 Mehmet Şükûn
.