Yorumlar

Sayfa 8

Türkiye için bu tür kayıtlar çok önemlidir.
Prof. Dr. Adile Nejdet Jale Erzen

Türkiye'de yayın ve tanıtma alanındaki bir boşluğu dolduran bu değerli ürünümüz için sizleri kutlarım.
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

"... Ciddi, muntazam ve imrenilecek derecede başarı ile yürüttüğünüz çalışmalarınızın..."
Nimetullah Falah

Bu alanda büyük bir eksikliği giderdiniz.Tebrik eder üstün başarı dileklerimle saygılar sunarım.
Prof. Dr. Şir Ahmet Fazlı

Bu güzel eseri kutluyorum.
Demir Feyizoğlu

Çok başarılı kutlarım.
Behiye Filiz Galatalı

Çok yaralı bir girişim.
Mustafa Kemal Gavuzoğlu

Gerekli ve güzel bir çalışma; bir CD'de sunulması daha yararlı olacaktır kanısındayım.
Doç. Dr. Efrasiyap Gemalmaz

Çağı yakalama savaşı vermekte olan Türkiye'mize modern bir ihtiyacın giderilmesi yönünde bir katkı.
Prof. Dr. Salim Genç

Titiz ve ciddi çalışmanız için size teşekkür ediyorum. Önemli bir eksikliği tamamladığınıza inanıyorum.
Prof. Dr. Şarman Gençay

Başarılarınızın titizliğinizin ölçüsünde olmasını diler teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Ziya Gerçek

Ülkemizde ilklere imza atan birisi olarak sizi ve ekibinizi kutluyorum.
Doç. Dr. Ahmet Öner Gezgin

Yakın ilginize şükranlarımı sunar başarılı çalışmalarınızın ve bu büyük hizmetinizin gelişerek devamını dilerim. Selam ve Saygılarımla
Prof. Dr. Önder Göçgün

Çok yaralı ve başarılı bir eserdir.
Beşir Göğüş

Çok faydalı
Abdullah İlhan Göğüş

Başarılı bir hizmet kutlarım.
Prof. Dr. Birsen Gökçe

Böyle bir eserin ülkemizde yayın hayatına girmesi sevindiricidir.Ele aldığımızda kimin nerede çalıştığını görme imkanı vardır. Derli toplu bir eserdir. İlgililere teşekkür ederim.
Cengiz Gökçe

İnsanların mesleklerinde başarılı olmuş kişileri tanıma imkanı verdiği için faydalı bir eser.Nice yıllar devamını candan diliyorum.Titizlikle hazırlanan Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir ansiklopedisi gerçekten büyük bir ihtiyacı kapsamaktadır. Bu eser sayesinde bir çok değerli kimsenin biyografisini öğrenmek imkanını buldum. Emeği geçenleri içtenlikle kutlarım.
Yahya Saim Gökçedağ

Girişiminiz ülkemizde artık benimsenip çok yararlı işlerliğini kazandığını görüyoruz. Bu görevi üstlenmiş sizleri candan kutlar yeni yılda da başarılarınızı dileriz.
Prof. Dr. Nuran Gökçen

Türkiye'de önemli kişilerin meslek ve ilgi alanlarını Büyük Biyografi Ansiklopedisi halinde vermekle kişiler arasında iletişim sağlamış bulunuyorsunuz. Bu çağdaş hizmetinizden dolayı sizleri kutlarım.
Prof. Dr. Mustafa Gökçeoğlu

Teşekkürler
Prof. Emine Gönül Gökdoğan

Fevkalade faydalı bir organizasyon. Gayet güzel kalıcı bir eser. Teşekkür ederim.
Dr. Süheyla Göksan

Türkiye'ye ait 1984'den itibaren çalışmalarına başlanan ilk Biyografi Ansiklopedisi'nin tasarlanması planlaması ve yayınlanması için özverili gayretler gösterilmiştir. Bu eserde yer alan aydınların hem ülkemizde ve hem de dış ülkelerde tanıtılmış olması büyük bir yurt hizmeti olarak kabul edilmiş ve takdirle karşılanmıştır.
Prof. Dr. Kâmil Göksu

Gerek yazışmaları gerekse mizanpajı isabetli bulduğumu arz ederim.
İbrahim Ethem Göktalay

Uzmanca hazırlanmış olan Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir önemli bir başvuru yayını niteliğini taşıyor.
Dr. İpek Göldeli

Özenle hazırlanmış Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir kendi alanında önemli bir eksikliği karşılıyor kanımca.
Dr. İzzet Göldeli
.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


®

Kim Kimdir, Who's Who in Turkey, Günümüz Türkiyesinde KimKimdir tescilli markalardır.
© Copyright 1985- 2015 Mehmet Şükûn

.