.

Yorumlar

Sayfa 3

 Çok yararlı bir girişim.
Prof.Dr.Mustafa Aslaner

Şimdiki toplumumuza ve gelecek kuşaklara çok büyük yararı olacak tarihi bir belgedir. Ansiklopedinin her baskısında bizleri unutmayarak tekrar aramanız beni çok onurlandııdığından düzenli ve planlı çalışmalarınızdan dolayı memnuniyetimi belirtmeden geçemedim. Başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim
Adem Aşıcı

Yayınınız her bakımdan çok başarılı. Türkiye'de büyük bir boşluğu doldurduğunuzdan hiç şüphe yoktur. Titiz çalışmanız her türlü takdirin üstündedir. Devam etmenizi içtenlikle dilerim.
Dr.Mehmet Ercüment Atabay

Türklerin Türkleri tanımaları için çok yararlı bir eser. İki dil üzerinden (ör.Türkçe-İng.)yayınlanabilse yabancıların da Türkleri tanımasına büyük katkısı olurdu şüphesiz!
Prof. Dr.Mehmet Kutsay Atatür

Sistematik ciddi ve başarı ile yürüttüğünüz eseriniz Türkiye'de bugüne kadar eksikliği duyulan bir çalışmaya öncelik etmesiyle tarihi bir görev üstlenmektedir.Titiz çalışmanızda emeği geçen değerli mensuplarınızı tebrik ederim. Gelecek nesillere ülkemizdeki çeşitli alanlarda başarı sağlamış kişilerin biyografi ve çalışmaları kültürel etkinlik hazinesi olarak sunulacaktır.
Dr.Şükran Atikcan

Çok olumlu ve gerekli bir yapıt
Prof.Dr.Efraim Avşar

Ülkemizdeki çok önemli bir boşluğu dolduran ciddi ve fevkaladelik derecesindeki sürekli çalışmalırınız her türlü takdirim üzerimdedir.
Ahmet Ayanoğlu

Olmazsa olmaz bir hizmet; hem da evrensel boyutta. Teşekkürler.
Prof.Dr. Mehmet S. Aydın

Çağdaş dünyagelişmiş ülkelerinin hepsinde bulunan Who's Who yayınınıfevkalade bir organizasyon ve üstün hizmet anlayışıyla gerçekleştiren Profesyonel ltd.ye teşekkür borçluyuz.
Şükrü Sezar Aygen

Son derece sistematik yürütülen bir çalışma.
Ramazan Erdoğan Aygenç

Bu çalışmalarınızla günümüz Türkiyesinin her türlü meslek ve insan potansiyelini kitlelere yansıtma imkanı vermeniz dolayı sağlamış olduğunuz büyük katkılar için sizleri en içten dileklerimle tebrik ederim.
Doç.Dr. Ahmet Ayhan

Yıllardan beri üstün çalışma düzeninzi takdirle izliyorum.
Süslen Yıldız Ayhan

Zamanımızdan geleceğe doğru uzanan gerçekçi sağlam ve öğünç kaynağı büyük bir atılım.
Orhan Aykan

Türkiye'de eşi bulunmayan değerli bir eser ve çalışma.
Mazhar Aykut

İletişimin çok önem kazandığı günümüzde büyük bir hizmet sunuyorsunuz. En iyi dileklerimle.
Prof.Dr.Abidin Aypar

Gelişmiş bir toplum için mükemmel bir hizmet teşekkürler.
Prof. Dr.Veli Aytekin

Kişiler arasında doğru bilgi alış verişine ve kişilerin birbirlerini daya iyi ve kapsamlı tanıyabilmesine imkan vererek yakınlaşmalarını sağlamada etkili bir yayın.
Mehmet Kudret Baban

Gerekli ve çok yararlı olarak gördüğüm Kim Kimdir için tebriklerimi sunarım.
Prof.Dr.Hasan Bağcı

Takdire şayan bir çalışma.
Dr.Ümit Baklan

Ciddi özenlihızlı ve güven verici
Şeref Bakşık

Titiz çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutlarım.
Hasan Necati Balaban

Çok güzel. Pek çok dostlarımızı bulabildiğimiz için güzel bir baskı ciddi bir yayın ve insana araştırma okuma zevki veren bir kuruluşun yayını.Sizleri kutlarım.
Orhan Balcı

Bu konuyu mükemmel bir şekilde yürüttüğünüz için sizleri içtenlikle kutlarım saygılarımla
Prof.Dr.Süleyman Balık

Ülkemiz için önemli ve gerekli bir çalışmadır yürekten kutlarım
Prof.Dr.Köksal Baloş

Bu eserin ülkemizin yetişkin insan gücünün görüntüsünü veren bir ayna işlevini üstlendiğine inanıyorum.
Prof.Dr.Süleyman Askeri Baran
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

®

Kim Kimdir, Who's Who in Turkey, Günümüz Türkiyesinde KimKimdir tescilli markalardır.
© Copyright 1985-
2015 Mehmet Şükûn

.