.

.
Yorumlar

Sayfa 5

 Kim Kimdir Ansiklopedisi heryerde bulunamıyacak birçok değerli kişiyi bir araya toplayıp sunması bakımından yararlı bir hizmet özelliği taşıyor.
Yıldız Bursa

Çok özgün ve titiz bir çalışma. Saygın bir uğraş. Kusursuzluğunuzu içtenlikle kutluyorum.
Savaş Büke

Toplumumuzu şifahilikten kurtararak ulusal belliğimizi oluşturma yolunda bu soluklu adımınızdan dolayı sizleri içtenlikle kutlar başarılarınızın sürmesini dilerim.
Armağan Cengiz Büker

Who's Who in Turkey ülkemizin çok yönlü olarak kendi içinde kendini tanıtan ve uluslararası düzeyde dışa açılmasını sağlayan altın anahtardır. Değeri çığ gibi büyüyen bu eser yayın hayatımızdaki çok büyük bir boşluğu doldurmuş bulunmaktadır.
Prof.Dr.Mehmet Bülbül

Amerika' da görür hayıflanırdım. Bizde neden böyle bir yayın yok diye. Sadece ismen tanıdığım birçok kişinin toplumumuzdaki gerçek yeri ve değerli nitelikleri yayında yıllardır şahsen tanıdığım bazı kişilerin bilmediğim pek çok saygın özelliğinide bu eser sayesinde öğreniyorum.
Prof.Dr.Hüseyin Kâmil Büyükmirza

Ülkemizde bir eksikliği dolduran eser olarak devamını diler başarılarınızı kutlarım.
Dr.Oğuz Canay

Başarılar diliyorum.
Prof.Dr.Ahmet Yücel Candemir

Çok başarılı tebrikler
Prof. Doğan Cangal

Tebrikler ve başarılarınızın devamı dileğiyle
Emel Cankat

Başarılı ve faydalı bir yayın.
Prof.Dr.Sahir Hüseyin Celâsun

Böylesine güzel ve mükkemmel bir yapıtın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışanlarınızı yürekten kutlar başarılarınızın devamını dilerim.
Dr.Ali Muammer Cengil

Devamı yararlıdır. Bu eserin yeri doldurulmaz.
Prof.Dr.Salih Cengiz

Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir yayını herşeyden önce toplum fertlerini birbirin kolayca ve detaylı tanıtan ve yaklaştıran bir araç oldu. Güncelleştirilmesi gereken yayılar yayıncısı açısından zor ve sabırlı çalışma gerektirir. Bu konuda adınız gibi Profesyonel olduğunuzu bu değerli eserin 2.baskısında da ispat ettiniz. Biyografimin Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir kitabında yer almasından gurur duyuyorum.
Hayri Mükerrem Cete

Hizmetlerinizin devamını diler. Teşekkür ve saygılar sunarım.
Mehmet Cevheroğlu

Son derece yararlı bir hizmet.
Doç.Dr.Erdal Ceyhan

Böylesine geniş çaplı bir çalışmayı titizlikle yürütüğünüz için sizleri kutlarım
Adnan Ceylan

Türkiye için gerekli değerli ve sürdürülmesinden vazgeçilmeyecek bir eser.
Prof.Dr.Selahattin Ceylan

Çok Profesyonel!!!
Hüsnü Engin Cezzar

Candan kutlarım.
Cengiz Cıva

Güzel ve faydalı bir hizmet.Kutlarım.
Prof.Dr.Halil Cin

Gelecek nesillere aktarabileceğimiz güzel bir kaynak. Başarılı çalışmalarınızı kutlarım.
Prof.Dr.Munise İpek Cingi

Fevkalade özenli ve düzenli bir çalışma.
Prof.Dr.Selçuk Cingi

Yıllardır ihtiyaç duyulan önemli bir konuda başarılarınızdan dolayı kutlarım ve hizmetin daha da yaygınlaştırılarak devamını dilerim.
Ali Coşkun

Türkiye'de bir açığı doldurmuştur.
Dr.Ümit Coşkuner

Bir toplumun yetiştirdiği insanları tanıtmakla o toplumu tanıtmak aynı şeydir. Bu alanda Türkiye' de öncü oldunuz. Kutlanacak bir iş yaptınız.
Tamer Çağdaş

Mükemmel
Prof. Dr.Kemal Çakmaklı
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

®

Kim Kimdir, Who's Who in Turkey, Günümüz Türkiyesinde KimKimdir tescilli markalardır.
© Copyright 1985- 2015 Mehmet Şükûn

.

website statistics